DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Vakıf Tescil Kararı

11 Eylül 2008 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı: 26994

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden

VAKIFIN ADI: Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER

1 Abdullah ZAİMOĞLU 33 Hacı OĞUZ 65 Mustafa ÇAĞATAY
2 Abdurrahman ORUÇ 34 Hamit Önder SÜRENKÖK 66 Mustafa KAYA
3 Ahmet Ali BOZKURT 35 Hamit SÖYLEMEZ 67 Mustafa Kemal ATİLLA
4 Ahmet ÇOMOĞLU 36 Hasan AKGÜL 68 Mustafa POLAT
5 Ahmet KARAMAN 37 Hasan Gazi YÜKSEL 69 Mustafa Şahin KOCATEKİN
6 Ahmet Turan ÇAĞLAR 38 Hasan Hüseyin ATİLLA 70 Mutlu TUNCEL
7 Ahmet YÜCESOY 39 Hasan KARAKAYA 71 Muzaffer BOYNUEĞRİ
8 Ali KARAKAYA 40 Hasan KAYA 72 Nadir ÖZATA
9 Ali UĞURLUAY 41 Hikmet BAKİ 73 Nazım TURGUT
10 Arif KARAKAYA 42 Hilmi KEYHIDIR 74 Necip COŞKUN
11 Ayfer ATİLLA 43 Hulusi ŞAVLUĞ 75 Niyazi GÜZELDAĞ
12 Aysel TEKKAZANCI 44 Hüseyin KUBAT 76 Niyazi YUVALI
13 Ayşe ÇELİK 45 İhsan KARAKAYA 77 Nuri ÇOMU
14 Ayşe ERDEN 46 İlhan AKSAN 78 Osman ÇOKYAŞAR
15 Bedrettin KIZILASLAN 47 İsmail ORTAKAYA 79 Osman ERBAŞ
16 Behiye TURGUT 48 Kadir ATAY 80 Ömer AKSOY
17 Bekir ILICAK 49 Kadriye GÜZEL 81 Ömer FETHULAHOĞLU
18 Cahit BENLİ 50 Keyhıdır ERDOĞAN 82 Öznur ŞİGAN
19 Cengiz ÖZER 51 Lütfü KARAKAYA 83 Rıdvan SÖYLER
20 Durmuş KIZILASLAN 52 Mehmet Ali BİLİCİ 84 Sadi SÜRENKÖK
21 Durmuş Muharrem YÜKSEL 53 Mehmet Arif KARAKAYA 85 Selahattin AKTAŞ
22 Emin KARCI 54 Mehmet BİLTEKİN 86 Selahattin YUVALI
23 Emin TATLICI 55 Mehmet GÜLTEKİN 87 Suat YAHŞİ
24 Erol KAVLAK 56 Mehmet KOYUNLU 88 Süleyman ÇALIŞKAN
25 Eyüp Ayhan ERDEN 57 Mehmet Mustafa SUNGUR 89 Süleyman ORAL
26 Fatih BAĞCI 58 Mehmet Nevzat BUYURGAN 90 Süleyman SEZGİN
27 Fikri KAVLAK 59 Mehmet Turan ERDEN 91 Şahin KAYA
28 Firdevs ATİLLA 60 Mesut İLBİLGİ 92 Tacettin GÜZEL
29 Gazi KARAKAYA 61 Metin EGÜZ 93 Turgay BUYURGAN
30 Gürsel TANRIVER 62 Mevlüt MECİDOĞLU 94 Vehbi GÜZEL
31 Hacı Ali HİRADAĞI 63 Muhuttin ZENGİN 95 Yusuf ATAY
32 Hacı Mustafa KIVANÇ 64 Murat ÇOMU 96 Yusuf UĞURLUAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU:

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/8/2008 tarihinde tavzih edilen 5/8/2008 tarih ve E:2008/238 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI:

a) Milli Eğitim’e ait ve bağlı kurumlarda okuyan, yardıma muhtaç öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak, paralı veya parasız kurslar düzenlemek, lisan kursları, beceri kazandırma merkezleri, atölyeler ve dershaneler açmak, kurulmuş dershanelere ortak olmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,

b) Eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek, ana okulları, kreş açmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, ayrılmak, kiralamak, kiraya vermek, kültürel çalışmalarda bulunmak.

c) Gıda, ihtiyaç maddeleri, giyim, dayanıklı tüketim maddeleri bankacılığı, eğitim ve kültür bankacılığı kurmak, işletmek, karşılıklı veya karşılıksız dağıtımını yapmak.

d) Yardıma muhtaç tüm insanların; evlenme, gebelik, bebek, doğum,hastalık, ölüm, iş kazası, iş kaybı, iflas, savaş ve benzeri hallerde, karşılıksız veya geri dönüşümlü, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, çözümler üretmek, aş evleri ve bakım evleri açmak, ücretli ve ücretsiz işletmek.

e) Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin korunması ve ıslahı, ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmak.

f) Amatör sporların gelişmesine katkı sağlamak

g) Her türlü sağlık hizmetinde bulunmak, hastane ve tıp merkezleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak

VAKFIN MALVARLIĞI 500.000,- (Beşyüzbin) TL nakit. 

VAKFIN ORGANLARI:Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.