Hakkımızda

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Vakfet, yaşa, yaşat felsefesiyle yola çıktık. Yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeyi ve eğitim faaliyetlerini desteklemeyi kendimize görev edindik. Tüm insanlığın faydasına yönelik çözümler üretmeyi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı, amatör sporların gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2008 yılından bu yana faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz.

VAKFIN AMACI

Vakfımızın merkezi Adana olup 2008 yılında 96 kurucu üyenin katılımı ile kurulmuştur.

1)

Milli Eğitim’e ait ve bağlı kurumlarda okuyan, yardıma muhtaç öğrencilerin her türlü eğitim ihtiyaçlarını gidermek,

2)

Eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek, ana okulları, kreş açmak, kültürel çalışmalarda bulunmak,

3)

Gıda, ihtiyaç malzemeleri, giyim, dayanıklı tüketim malzemeleri bankacılığı, eğitim ve kültür malzemeleri bankacılığı kurmak, işletmek, karşılıklı ve karşılıksız dağıtımını yapmak,

4)

Yardıma muhtaç tüm insanların; evlenme, gebelik, doğum, hastalık, ölüm, iş kazası, iş kaybı, iflas, savaş ve benzeri hallerinde, karşılıksız veya geri dönüşümlü, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, çözümler üretmek, aşevleri ve bakım evleri açmak, ücretli ve ücretsiz işletmek,

5)

Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin korunması ve ıslahı, ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması içni çalışmalar yapmak,

6)

Amatör sporların gelişmesine katkı sağlamak,

7)

Her türlü sağlık hizmetlerinde bulunmak, hastane ve tıp merkezleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak.

Vakfın kimlik kartı

VAKFIN RESMİ ADI

DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı

SİCİL NUMARASI

5134

KURULUŞ SENEDİ

Adana 10. Noterliğinin 27.06.2008 ve 11920 yevmiye nolu kuruluş senedi

MAHKEME GEREKÇELİ KARAR

Adana 1. Asliye Mahkemesinin 2008/301 Esas 2008/238 Karar Sayılı gerekçeli kararı ve 28.08.2008 tarihli tavzih kararı

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMA TARİHİ

11.09.2008 Tarih ve 26994 Sayı, Sayfa 23 

KURULUŞ SENEDİ TADİLİ

Adana 10. Noterliğinin 06.03.2017 Tarih ve 4257 Nolu Senedi

VERGİ DAİRESİ VE NO

Ziyapaşa – 270 047 1160

kuruluş hikayemiz

                                                                                                                                                             27.12. 2021

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

KURULUŞ HİKÂYEMİZ

,

Darendeli hemşerilerin katılımı ile bir vakıf kurulması konusunda  daha önce birkaç kez  teşebbüste bulunulmuş fakat bir aşama kaydedilmemişti. Bu teşebbüsün üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra, DASEV’in kurucularından E. Ayhan Erden, vakıf kurma düşüncesinin yeniden hayata geçirilmesi için, Vakfımızın kurucularından merhum Nazım Turgut beyefendiyi ziyaret eder. Bilindiği üzere Merhum Nazım Turgut 2008-2015 yılları arasında Vakfımızın Başkanlığını yapmış daha sonra Vakfımızın onursal başkanı iken 10.02.2018 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum Nazım Turgut Bey, ilk olarak vakıf kurma düşüncesini o tarihlerde merhum Nuri Çomu, Hacı Ali Hıradağı, merhum Abdullah Zaimoğlu, Vehbi Güzel,  merhum Mustafa Kıvanç, M. Ali Bilici ve daha bir çok değerli hemşerimizle ön görüşmelerde bulundu.

 

Ön görüşmelerden sonra, vakıf kuruluşu ile ilgili olarak önce küçük gruplar halinde daha sonra geniş gruplar şeklinde bir dizi toplantılar yapıldı. Bu toplantılara kurucularımızdan ve Vakfımızın 2015-2019 dönemi başkanlarından M. Nevzat Buyurgan ve merhum Tacettin Güzel de katıldı.  

Belirli aralarla yapılan bu grup toplantıları, müteşebbis heyetimize cesaret ve güç vermiş, vakıf kurma heyecanımızı artırmıştır.

 

Bu olumlu gelişmeler sonucunda, vakıf kurma düşüncemizi hemşerilerimizle paylaşmak, onların da kıymetli fikirlerini almak amacıyla, ilk geniş kapsamlı danışma toplantımız 01.12.2006 tarihinde Sayın Abdullah Zaimoğlu’nun ev sahipliğinde Zaimoğlu Oteli’nde yapılmıştır.

 

Belirtilen tarihte yapılan toplantıda ve bedelsiz olarak tarafımıza tahsis edilen Zaimoğlu Oteli’nde yapılan müteakip toplantılarda, hemşerilerimizin vakıf kurma fikrine sıcak baktıkları kanaatine varılmıştır.

 

Yine Zaimoğlu Oteli’nde hanımların katılımı ile vakıf kuruluş çalışması toplantısı yapılmıştır. Hanımların yaptığı anlamlı bağışlar ve destek çalışmaları bizleri vakıf kurma hedefine biraz daha yaklaştırmıştır.

 

Vakıf müteşebbis heyeti birçok kez bir araya gelerek konu enine boyuna tartışıldıktan sonra, hemşerilerimizin destekleri ile “DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI” ünvanı altında bir vakıf kurulmasına karar verilmiştir.

 

Vakıf kuruluşu için, merhum Tacettin Güzel Bey’in internetten indirdiği taslak vakıf senedi örneği ve M. Nevzat Buyurgan’ın Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin ettiği örnek vakıf senedi üzerinde detaylı incelemeler yapılmıştır. Amaçlarımıza daha uygun olması nedeniyle Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin edilen örnek vakıf senedi üzerinde mutabık kalınmıştır.

  1. Nevzat Buyurgan, E. Ayhan Erden ve merhum Tacettin Güzel’in katkılarıyla vakıf senedimize son şekli verilerek, Vakfımız 96 kurucu tarafından beş yüz bin Türk Lira sermaye ile kurulmak üzere vakıf senedi, evrak ve belgeler hazırlanmıştır.

 

Özellikle kurucularımızdan Nazım Turgut, Nuri Çomu, Mehmet Ali Bilici, Bekir Ilıcak, Mustafa Kıvanç, Vehbi Güzel, Abdullah Zaimoğlu, H. Ali Hıradağı birlikte diğer tüm kurucularımızın maddi ve manevi destekleri ile çalışmalarımız güç ve hız kazanmıştır.

 

2008 yılında Vakıflar Yasası’nda yapılacak değişiklik nedeni ile bir süre beklemek zorunda kalınmıştır.

 

Nihayet, Vakıf Senedimiz hazırlanarak 27.06.2008 tarihinde noter tasdiki yaptırılmış, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince onaylattırılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de onayı ile Vakfımız 11.09.2008 tarihinde resmen kurulmuştur. Vakıf senedimiz 11.09.2008 tarihli ve 26994 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Müteşebbis heyet ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Nazım Turgut’un Ateş A.Ş. İş Hanı 4. kattaki bürosunu vakıf çalışmaları için bedelsiz olarak tahsis etmesi de çalışmalarımızı kolaylaştırmıştır.

 

Yine Vakfımızın kuruluşundan sonra, Döşeme Mahallesindeki büroya taşınıncaya kadar, merhum Nazım Turgut Bey’in Ateş A.Ş. İş Merkezinde Vakfımıza yer tahsis etmesi takdire şayan bir davranıştır.

2013 Yılında, kurucu üyemiz Sayın Hasan Akgül ve oğlu Sayın Mehmet Akgül, AKGÜL 3 Sitesindeki bürosunu Vakfımıza bağışlamıştır. Hasan Bey ve Mehmet Bey’in bu davranışı Vakfımızın moral gücünü artırarak kurucularımızı ve bağış yapanlarımızı son derece mutlu etmiştir.

 

Vakfımız,  kurucularımız ve bağış yapan hayırseverlerimizin desteği ile 2008 yılından bu yana ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize karşılıksız burs vermeye devam etmektedir.

 

Burs hizmetlerimizin yanında; SMS hizmetlerimiz, gıda, sosyal yardım ve sağlık Hizmetlerimiz, Milli Eğitime bağlı okullara  kitap, okul araç ve gereç temini, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı, giysi temini gibi faaliyetlerimizle güzel Ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

 

2011 yılında kurucularımız ve bağış yapanlarımızın maddi ve manevi destekleri ile Darende İlçemizde inşa ettiğimiz,  yedi bin metrekare kapalı alanı bulunan Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu, bölgenin teknik ara eleman ihtiyacını karşılamak ve Darende ekonomisine olumlu katkılarda bulunmak konusunda eğitime kazandırılmış olup, görevine başarı ile devam etmektedir.

 

Meslek Yüksek Okulu inşaatı, 2011 Yılı başında başlayıp 2011 yılı sonunda kurucularımız ile bağış

yapanlarımızın maddi ve manevi desteği ile bir yıl içinde tamamlanmıştır.

Okulun tamamlanmasını müteakip, kurucu üyemiz Sayın Bekir Ilıcak ve Sayın Erman Ilıcak Bey

Yüksek Okulun inşaat masraflarının tamamını ödeyerek,  Vakfımıza ve Darende’mize unutulmaz bir

katkıda bulunmuşlardır.

 

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu’nun kuruluş fikri ve yer tahsisi konusunda o dönemin Belediye Başkanı Sayın İsa Özkan ve okul inşaat projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında

kurucu üyemiz Sayın Sadi Sürenkök’ün çok önemli katkıları olmuştur.

 

Vakfımızın faaliyetleri, etkinliklerimiz, öğrenci bursları ile ilgili bildirimlerimiz, bilanço ve gelir gider hesaplarımız,   WEB Sitemizde şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

Vakfımız, belli bir yöre ve belli bir kitleye hizmet etmeksizin, çağdaş eğitime katkıda bulunmak ve Devletimizin kamu hizmeti yükünü azaltmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

 

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR

SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

 

NADİR ÖZATA

Başkan

 

 

 

Mahfesığmaz mah. 79123 sok. Akgül 3 Sitesi A Blok no: 2, Asma kat Daire no: 25 Çukurova-Adana

Tel:0-322-3596344  / 0553 887 30 57                            Faks: 0-322-3596344     

e-posta: dasev.adana@gmail.com                                     Web: www. dasev.org.tr                

Vakıf yönetimi

Hamit Kubat

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Coşar

İkinci başkan
Murat Z. Turgut
Başkan Yardımcısı

Mehmet Mustafa Sungur

Başkan Yardımcısı

İmam Gazali Hıradağı

Başkan Yardımcısı

Hatice Ertuğrul

Başkan Yardımcısı

Abdurrahman Oruç

Başkan Yardımcısı

Kadriye Güzel

Başkan Yardımcısı

Ali Uğurluay

Başkan Yardımcısı

Denetim kurulu

Mustafa Özgüven

Denetim Kurulu

M.Nevzat Buyurgan

Denetim Kurulu

NADİR öZATA

Denetim Kurulu