Hakkımızda

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Vakfet, yaşa, yaşat felsefesiyle yola çıktık. Yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeyi ve eğitim faaliyetlerini desteklemeyi kendimize görev edindik. Tüm insanlığın faydasına yönelik çözümler üretmeyi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı, amatör sporların gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2008 yılından bu yana faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz.

VAKFIN AMACI

Vakfımızın merkezi Adana olup 2008 yılında 96 kurucu üyenin katılımı ile kurulmuştur.

1)

Milli Eğitim’e ait ve bağlı kurumlarda okuyan, yardıma muhtaç öğrencilerin her türlü eğitim ihtiyaçlarını gidermek,

2)

Eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek, ana okulları, kreş açmak, kültürel çalışmalarda bulunmak,

3)

Gıda, ihtiyaç malzemeleri, giyim, dayanıklı tüketim malzemeleri bankacılığı, eğitim ve kültür malzemeleri bankacılığı kurmak, işletmek, karşılıklı ve karşılıksız dağıtımını yapmak,

4)

Yardıma muhtaç tüm insanların; evlenme, gebelik, doğum, hastalık, ölüm, iş kazası, iş kaybı, iflas, savaş ve benzeri hallerinde, karşılıksız veya geri dönüşümlü, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, çözümler üretmek, aşevleri ve bakım evleri açmak, ücretli ve ücretsiz işletmek,

5)

Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin korunması ve ıslahı, ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması içni çalışmalar yapmak,

6)

Amatör sporların gelişmesine katkı sağlamak,

7)

Her türlü sağlık hizmetlerinde bulunmak, hastane ve tıp merkezleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak.

Vakfın kimlik kartı

VAKFIN RESMİ ADI

DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı

SİCİL NUMARASI

5134

KURULUŞ SENEDİ

Adana 10. Noterliğinin 27.06.2008 ve 11920 yevmiye nolu kuruluş senedi

MAHKEME GEREKÇELİ KARAR

Adana 1. Asliye Mahkemesinin 2008/301 Esas 2008/238 Karar Sayılı gerekçeli kararı ve 28.08.2008 tarihli tavzih kararı

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMA TARİHİ

11.09.2008 Tarih ve 26994 Sayı, Sayfa 23 

KURULUŞ SENEDİ TADİLİ

Adana 10. Noterliğinin 06.03.2017 Tarih ve 4257 Nolu Senedi

VERGİ DAİRESİ VE NO

Ziyapaşa – 270 047 1160

Vakıf yönetimi

Nadir Özata

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Kubat

İkinci Başkan

Ahmet Coşar

Başkan Yardımcısı

Mehmet Mustafa Sungur

Başkan Yardımcısı

İmam Gazali Hıradağı

Başkan Yardımcısı

Mehmet Nevzat Buyurgan

Başkan Yardımcısı

Abdurrahman Oruç

Başkan Yardımcısı

Yusuf Turgut

Yusuf Turgut

Ali Uğurluay

Başkan Yardımcısı

Denetim kurulu

Mustafa Özgüven

Denetim Kurulu

Ahmet Karaman

Denetim Kurulu

Ömer Fetullahoğlu

Denetim Kurulu