DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

Onursal Başkanlık Yönetmeliği

Madde 1: AMAÇ 

Bu yönetmelik, gerek   Vakıf  Yönetim Kurulunda ve  diğer organlarında hizmetlerde bulunan ve gerekse Vakfa maddi ve manevi yardımlarda bulunan, Vakfa onur verme özelliği olan, kurucular arasından toplum nezdinde genel kabul ve saygı gören  şahsiyetlerin Vakfa onursal  başkan olarak seçilmesi ile igili usul ve esasları düzenler.

Madde 2: ONURSAL BAŞKANIN SEÇİLMESİ

Onursal Başkan Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilir  ve Mütevelli Heyetin onayı alınır.

Onursal Başkanın istifası veya vefatı halinde aynı yöntemle yeni onursal başkan seçilir.

Madde 3-ONURSAL BAŞKANIN YETKİLERİ

Onursal Başkanın sorumluluğu ve yetkisi yoktur. Ancak, istediği takdirde yönetim kurulu ve yüksek istişare kurulu toplantılarına katılır. Yapılan oylamalara katılmaz. Vakfın gelişmesi ve ileriye gitmesi konusunda tavsiyelerde ve önerilerde bulunur.

Vakıf gelirlerinin artırılması, burs gelirleri ve bağışların artırılması konusunda faaliyetlerde bulunur.

Gerektiğinde Yönetim Kurulu ile birlikte onursal başkan olarak Vakıf adına temaslarda ve görüşmelerde bulunur.

Madde 6- DAYANAK

Bu yönetmelik  Vakıf senedinin 12/c ve 9/e maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Madde 7- YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yürürlük kazanır.