_Search

Sık sorulan sorular

Lütfen sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçmeden önce sık sorulan sorular bölümüne göz atınız. Sormak istediğiniz soru daha önce bu bölümde cevaplanmış olabilir.​

Burs başvurusu iki aşamada gerçekleşeceğinden öğrencilerin zamanında istenen işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

1.Online ön başvuru

Eylül ayı içerisinde DASEV’ in web sayfasında sadece Eylül ayında açılacak olan Online Burs Başvuru Formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, öğrenci belgesini ve transkript- ders notunu gösterir belgeyi ( Ara sınıflar ve GNO 100 üzerinden enaz 60 ve 4 üzerinden en az 2 olanlar) başvuruya ekliyerek göndermesi gerekmektedir.

2. Evrak Teslimi

Burs verilmesi uygun görülen asil ve yedek öğrencilerden Evrak aslını belirten tarihe kadar vakıf merkezine göndermeleri istenecektir. Online olarak bilgilerini yanlış dolduran veye istenen evrakı zamanında vakıf merkezine ulaştırmayan öğrencinin başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

Vakfımıza; T.C. vatandaşı olup devlet üniversitesinde okuyan (GNO 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 60 ve üzeri ) ve yeni kazanmış herkes başvurabilir.

Burs başvurularımız her yıl 1- 30 eylül tarihleri arasında kabul edilmektedir.

Online başvurusu kabul olmuş evrak göndermesini istediğimiz aday bursiyerlerden istediğimiz evraklar aşağıda sıralanmıştır. 

1.DASEV‘in web sayfasından temin edilecek “DASEV Burs Başvuru Formu” PDF çıktısını alıp vesikalık fotoğraf yapıştırdıktan sonra imzalanan başvuru formu,

2.a. “DASEV  Vakıf Gönüllüğü Taahhüt Belgesi”

2.b. Başbakanlık ve Kredi Yurtlar Kurumu hariç olmak üzere Başka bir kuruluştan burs almadığına dair beyan ve taahhüt belgesi,

(Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.a. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Yerleştirme Sonuç Belgelerinin örneğini, okul kaydından sonra

öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi*,

4.b. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) ve ders kaydından sonra öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi*,

5. Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği*,

6.Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgileri yazıyor ise gerekmemektedir.)

7.Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler

  • Maaş bordrosu,
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,*
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge,*
  • Geliri olmayan anne  ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair belge,*

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

8.Adli sicil belgesi,*

9. Lise veya üniversitede okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi.*

10.Anne veya babasında herhangi bir hastalık veya sakatlık durumu varsa Sağlık Raporu fotokopisi.

(*) işaretli belgeler, ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir. Diğer belgeler ise, asılları(onaylı ve ıslak imzalı) kabul edilir.

Online başvurusu kabul edilmiş öğrencilerden istediğimiz evrakları Elden ya da kargo yoluyla 15-30 eylül tarihleri arası DASEV’ e teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Sadece devlet üniversitesinde kaydı olan öğrenciler başvurabilir.

Başvurabilirsiniz. Ancak bir aileden bir kişi burs alabilir.

Yüksek lisans öğrencilerine şu an burs verilmiyor.

Burs alan öğrencilerin, yılda iki kez eylül ve şubat aylarında DASEV’in internet sitesinden indireceği öğrenci bilgi formu ile birlikte transkripti, öğrenci belgesini Vakfımıza göndermesi gerekmektedir.

Annenizin veya babanızın herhangi bir yerde çalışmadığına dair belge eklemeniz gerekir.(4A, 4B, 4C kaydının olmadığına dair belge)