2017 yılı denetim kurulu raporu

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

2017  YILI DENETİM KURULU RAPORU

Vakfımızın, 01.01.2017 – 31.12.2017  tarihi itibariyle faaliyetlerine ilişkin kanuni defterleri, harcama evrakı ve belgeleri kurulumuzca incelenmiş olup, sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

1-Bilanço usulüne göre defter tutulduğu ve Yevmiye, Defteri Kebir  ve Envanter defterlerinin, Adana 11 Noterliğinin 28/12 /2016 tarih ve 44781, 44782 ve 44783 sayılı   onayları ile tasdik ettirildiği,

2-Harcama evrakının usulüne uygun olarak kayıtlara geçirildiği,

3-Evrak ve belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği, alınan bağışlar için tahsilat makbuzu düzenlendiği,

4-Belirtilen faaliyet dönemi içerisinde;

a-Öğrenci bursları, zekat,  gıda yardımı, eğitim yardımı ve diğer yardımlar  olmak üzere toplam

#1.167.493,96 TL  TL bağış ve yardım toplandığı,

b- #118.455,18 TL tutarında diğer gelirler elde edildiği,

c)- #148.825,37 TL faaliyet gideri yapıldığı, Öğrenci bursu,  gıda yardımı, sosyal yardımlar ve  eğitim yardımı  olmak üzere, # 846.763,04 TL harcama yapıldığı,

d-#795,36 TL Verilen Depozito ve Teminatların bulunduğu, #2.000,00 TL alacak bulunduğu,

e- #54.881.98 TL tutarında demirbaş  bulunduğu,

f-#218.950,00 TL tutarında arazi ve arsa bulunduğu,

g-#150.000,00 TL tutarında bina bulunduğu,

h-31.12.2017 tarihi itibariyle  banka mevcudunun #1.291.879,68 TL, kasa mevcudunun

#916,69 TL  olduğu,

i)Vadesi henüz gelmemiş, #2.309,43 TL ödenecek vergi bulunduğu,  #1.013,72 TL ödenecek sosyal güvenlik kesintisi bulunduğu, diğer borçlar tutarının#3.697,17 TL olduğu, personele #2.600,00 TL borç bulunduğu,

j)2017 yılı dönemi net karının   # 290.360,73 TL olduğu,

k)Zorunlu ihtiyaçlar için kullanılmak üzere kasada para bulundurulmak için , gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı alındığı,

tarafımızdan tespit edilmiştir.

5- Tahsil edilen paraların gününde bankaya yatırıldığı, ödemelerin banka aracılığı ile yapıldığı,

6-İlgili yasa ve yönetmeliklere, vakıf senedi hükümlerine aykırı bir işlem bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yönetim kurulunun ve kurulumuzun ibrasını tasviplerinize sunarız.

 

MUSTAFA ÖZGÜVEN                           AHMET KARAMAN                         FİKRİ KAVLAK